top of page

Designet for validering

2023 05 IMCA QuickFire D4V (11)_edited.jpg
D4V Service

Forenkle validering for fartøyeiere

Validating the proper functioning of electrical and control systems is critical for vessel owners, but the process can be complicated, time-consuming and risky. Technicians may need to fabricate temporary connections or gain access to precarious spaces. This introduces opportunities for human error and equipment failures that can lead to extended downtime.

Det er grunnen til at mange eiere tar i bruk Designed4Validation, en ny tilnærming som installerer dedikerte, marine-grade testpunkter for kritiske systemer som generatorer, sentralbord og fremdriftskontroller. Strategisk lokalisering av typegodkjente koblinger fra anerkjente merker forenkler og effektiviserer valideringsarbeidet.

?

Med Designed4Validation kaster ikke teknikere bort tid på å lage testrigger og jakte på tilkoblingspunkter. De kan raskt koble sammen valideringsverktøy ved hjelp av spesialbygde tilgangspaneler, noe som reduserer valideringstidslinjen med 30 % eller mer. Og fordi testpunktene er permanente installasjoner, er det ingen risiko for feil montering av systemer etter testing.

?

Ved å designe valideringstilgang inn i fartøyet fra begynnelsen, kan eiere holde skipene sine seile trygt og effektivt. Forhåndsinvesteringen i robuste testpunkter gir utbytte over fartøyets levetid ved å muliggjøre rask, repeterbar testing. Designed4Validation gir eiere de raske valideringsmulighetene de trenger, uten at det går på bekostning av sikkerhet eller oppetid.

Enten eiere driver offshore vindskip, lasteskip, passasjerskip eller spesialfartøy, har Designed4Validation som mål å jobbe for deres spesifikke valideringsbehov. Ved å forenkle valideringsprosessen kan de til syvende og sist fokusere på sitt kjerneoppdrag – å holde fartøyene i drift.

Gjeldende regelsett

D4V-kontakter er typegodkjent D4V-kontakter er egnet for bruk med en rekke regelsett D4V er egnet for å støtte innebygde testutstyrsregler fra MTS DP TECHOPs.

D4V Technical

2023 IMCA QuickFiRE-presentasjon

D4V case study

Kasusstudie

bottom of page